پربازدیدترین مطالب

سایت تخصصی زانو با هدف ارتقاء اطلاعات بیماران در خصوص بیماریهای زانو توسط جمعی از متخصصین ارتوپد راه اندازی گردیده است

دکتر حمیدرضا اصلانی
دکتر حمیدرضا اصلانیفوق تخصص آرتروسکپی و جراحی شانه، زانو، اندام فوقانی و اعصاب محیطی از امریکااطلاعات بیشتر...
دکتر حسین بهداد
دکتر حسین بهدادارتوپد، Registrar دانشگاه بیرمنگام انگلستان در رشته جراحی زانو و آرتروسکوپی و عضو انجمن جراحان زانو وآرتروسکپی امریکااطلاعات بیشتر...
دکتر حمید پدرام
دکتر حمید پدرامدارای بورد تخصصی ارتوپدی و متخصص طب ورزشی دورهای تکمیلی جراحی آرتروسکوپی و تروماهای ورزشی از آلمان و فرانسهاطلاعات بیشتر...
دکتر محمد علی تحریریان
دکتر محمد علی تحریریانمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص ارتوپدی اطفال و ترومااطلاعات بیشتر...
دکتر محمود جبل عاملی
دکتر محمود جبل عاملیجراح ارتوپد، فلوشیب جراحی زانو از کاناد، دانشیار گروه ارتوپدی علوم پزشکی ایران فلوشیپ جراحی زانو و آرتروسکوپیاطلاعات بیشتر...
دکتر سید کاظم چابک
دکتر سید کاظم چابکمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشیاطلاعات بیشتر...
دكتر كيكاوس حيدريان
دكتر كيكاوس حيدريانمتخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو از آمریکااطلاعات بیشتر...
دکتر حسین فراهینی
دکتر حسین فراهینیجراح استخوان و مفاصل، فوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکوپیاطلاعات بیشتر...
دکتر مهدی سرزعیم
دکتر مهدی سرزعیمارتوپد، جراح لگن، زانو و مفاصل – فوق تخصصاطلاعات بیشتر...
دكتر شهرام شیروانی
دكتر شهرام شیروانیارتوپد، فوق تخصص جراحی استخوان و مفاصل، طب ورزشی، آرترو پلاستی و آرتروسکوپی زانو لگن و شانهاطلاعات بیشتر...
دکتر محمود کریمی مبارکه
دکتر محمود کریمی مبارکهمتخصص جراحی ارتوپدی، فوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکپیاطلاعات بیشتر...
دكتر رضا گنجی
دكتر رضا گنجیمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص آرتروسكوپي زانو و هيپ از فرانسهاطلاعات بیشتر...
دكتر فریور لاهیجی
دكتر فریور لاهیجیمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص صدمات تروماتیک دست، مچ و اعصاب محیطیاطلاعات بیشتر...
دكتر فرهاد مازوچيان
دكتر فرهاد مازوچيانجراح ارتوپد، فوق تخصص جراحی مفصل ران و زانو ازآلماناطلاعات بیشتر...
دکتر هادی مخملباف
دکتر هادی مخملبافمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو از انگلستاناطلاعات بیشتر...
دکتر محسن مردانی
دکتر محسن مردانیمتخصص ارتوپدی، فلوشیپ، آرتروسکوپی شـانه و زانو و صدمات ورزشیاطلاعات بیشتر...
دكتر خليل الله ناظم
دكتر خليل الله ناظممتخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانواطلاعات بیشتر...
دکتر سید تقی نوربخش
دکتر سید تقی نوربخشارتوپد، فوق تخصص آرتروپلاستی هیپ و زانو و شانه از آلمان، فوق تخصص تعویض مفصل زانو از اتریشاطلاعات بیشتر...
دکتر حمیدرضا یزدی
دکتر حمیدرضا یزدیمتخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایراناطلاعات بیشتر...

برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید