دکتر حمیدرضا یزدی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران