پارگی رباط متقاطع قدامی

دکتر حمیدرضا اصلانی- متخصص ارتوپدی، فوق تخصص آرتروسکوپی و جراحی شانه ، زانو ، اندام فوقانی و اعصاب محیطی از آمریکا

این مصاحبه توسط سایت www.medsport.ir بادکترحمیدرضا اصلانی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص آرتروسکوپی و جراحی شانه و زانو از آمریکا انجام شده است.

 

رباط متقاطع قدامی (ACL) یکی از شایعترین لیگامانهای زانو است که نسبت به سایر رباطهای زانو بطور شایعتری دچار آسیب میگردد. شیوع پارگی ACL در امریکا حدود ۲۵۰٫۰۰۰ نفر در سال است که حدود ۱۲۵٫۰۰۰ نفر آنها تحت عمل جراحی بازسازی این رباط قرار می گیرند. بطور کلی شیوع پارگی ACL در افرادی که در ورزشهای بسکتبال ، فوتبال و اسکی شرکت می کنند زیادتر می باشد.
مصاحبه ای که در زیر می آید شامل آناتومی رباط متقاطع قدامی ، پاتوفیزیولوژی پارگی ACL ، روشهای درمانی پارگی ACL همراه با روشهای جراحی بازسازی رباط ACL ، بازتوانی آنها ، عوارض احتمالی و نتیجه نهائی آن می باشد. این اطلاعات به بیمار اجازه می دهد تا بهترین تصمیم را جهت رفع مشکل رباط قدامی زانوی خود بگیرد.

آناتومی و پاتوفیزیولوژی رباط متقاطع قدامی چیست؟

ساختمان استخوانی زانو شامل استخوان ران ، ساق و کشکک می باشد. رباط متقاطع قدامی یا ضربدری یا صلیبی قدامی (ACL) یکی از چهار رباط اصلی زانو است که استخوان ران رابه استخوان ساق وصل می کند و آنها را درکنار یکدیگر نگه می دارد. اصولاً زانو یک مفصل لولایی شکل است که توسط رباط جانبی داخلی (MCL) ، رباط جانبی خارجی (LCL) ، رباط متقاطع قدامی (ACL) و رباط متقاطع خلفی (PCL) در کنار یکدیگر نگه داشته می شود.

ACLشکل ۱: تصویر مفصل زانو

رباط صلیبی (ACL) بصورت ضربدری در وسط زانو قرار دارد و از سرخوردن استخوان ساق بطرف جلو ممانعت بعمل آورده و از طرفی باعث پایداری چرخشی زانو نیز میگردد. (شکل ۱)

تخمین زده می شود که حدود ۷۰ درصد ضایعات رباط متقاطع قدامی از طریق ضربه غیرمستقیم و حدود ۳۰ درصد ناشی از ضربه مستقیم یک شیء یا شخص ایجاد میگردد.

مطالعات زیادی نشان داده است که شیوع پارگی رباط متقاطع قدامی در یک ورزش خاص در زنان بیشتر از مردان می باشد. بنظر می رسد که این موضوع ناشی از وضعیت فیزیکی ، قدرت عضلانی و کنترل عصبی عضلانی فرد بسته به جنسیت او می باشد. از دلایل دیگری که برای این تفاوت وابسته به جنس مطرح است می توان به افزایش شلی لیگامانی ، اثرات هورمون استروژن و اختلاف محور اندام تحتانی و لگن نیز اشاره کرد.

ACL 1

حدود نیمی از ضایعات لیگامان متقاطع قدامی (ACL) همراه با صدمه به منیسکها ، غضروف مفصلی و لیگامانهای دیگر می باشد. بیمار ممکن است دچار صدمه به استخوان زیر غضروف مفصل نیز گردد که این یافته را می توان در MRI دید.

ACL 2 شکل ۲: نمای آرتروسکوپیک پارگی منیسک

بلافاصله بعد از ضربه معمولاً بیمار یک تورم و درد در زانو را تجربه می کند و احساس ناپایداری در زانو وجود دارد. در عرض چند ساعت بعد از پارگی ACL اغلب بیمار وجود مقدار زیادی تورم در زانو همراه با از دست دادن محدوده حرکات زانو ، درد ، حساسیت درخط مفصل و ناراحتی در راه رفتن را بیان می دارد.
معاینه فیزیکی بیمار به تشخیص پارگی رباط ، منیسکها و دیگر رباطها کمک خواهد کرد.

پیش آگهی و سرنوشت یک زانو با پارگی رباط متقاطع قدامی چگونه است؟
سیر طبیعی یک زانوی دچار پارگی ACL بدون دخالت جراحی در هر بیمار متفاوت بوده و بستگی به سطح فعالیت بیمار ، مقدار ضایعه و علائم ناپایداری بیمار دارد.
در صورتی که پارگی رباط متقاطع قدامی بصورت ناقص باشد پیش آگهی خوب بوده و بعد از ۲ تا ۳ ماه فیزیوتراپی نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد. هر چند بعضی از بیماران حتی با پارگی ناقص ممکن است علائم ناپایداری را داشته باشند.
پارگی کامل رباط متقاطع قدامی نتیجه خوبی نداشته و بعضی از بیماران در انجام فعالیتهای ورزشی خاص دچار اشکال می گردند در صورتی که بعضی حتی در فعالیتهای طبیعی مثل راه رفتن نیز دچار مشکل می شوند.
در موارد بسیار نادری بیمار قادر است بدون علائم ناپایداری در ورزش نیز شرکت کند. این تفاوتها وابسته به شدت ضربه اولیه به زانو ونیاز فیزیکی بیمار می باشد. د رحدود نیمی از ضایعات لیگامان صلیبی همراه با ضایعات منیسکها ، غضروف مفصلی و دیگر رباطها می باشد. ممکن است صدمات ثانویه ناشی از ناپایداری مزمن ACL نیز ایجاد گردد. با ازمان پارگی ACL حدود ۹۰ درصد بیماران بعد از ۱۰ سال دارای صدمه وسیع منیسکها (شکل ۴) و حدود ۷۰ درصد آنها دچار ضایعات غضروف مفصل (آرتروز) می گردند ( شکل ۳)

ACL3شکل ۳ : نمای آرتروسکوپیک صدمه غضروف مفصل در اثر زمان ناشی از پارگی (ACL)

چه درمانهای جراحی یا غیرجراحی جهت پارگی رباط متقاطع قدامی وجود دارد؟

زمانی که جراح بیمار را برای اولین بار می بیند درخواست گرافی از زانو جهت بررسی وضعیت استخوانها و رد کردن احتمالی شکستگی را خواهد نمود. در ضمن ممکن است MRI جهت بررسی وضع رباط متقاطع قدامی (شکل ۶) و نیز بررسی وضعیت منیسکها ، رباطهای دیگر و سطوح غضروف مفصلی انجام گیرد.

ACL4شکل MRI :4 یک پارگی کامل ACL را نشان می دهد. قطع شدن فیبرهای ACL مشاهده می گردد.

درمان پارگی لیگامان متقاطع قدامی بصورت غیر جراحی و جراحی می باشد. ترمیم لیگامان متقاطع قدامی بصورت دوختن لیگامان بعلت شکست آن منسوخ شده است. بهمین خاطر پارگی این لیگامان با استفاده از بافتهای دیگر بازسازی میگردد.
در درمان غیر جراحی می توان با انجام فیزیوتراپی و تقویت عضلات ، همراه با پرهیز بیمار از فعالیتهای منجر به ناپایداری در زانو و بعضی اوقات استفاده از بریس وضعیت بیماران را تا حدودی بهبود بخشید. هر چند که اغلب بیمارانی که درمان غیر جراحی را جهت درمان انتخاب می کنند در نهایت بعلت خالی کردن پی در پی زانو دچار آرتروز زانو خواهئد شد.

فواید و محدودیت های درمان غیر جراحی چیست ؟

در مواردی که ضایعات دیگری در زانو وجود دارد درمان جراحی جهت بیمار توصیه میگردد؟
هر چند تصمیم به درمان غیر جراحی در بیماران خاصی ممکن است مفید باشد.

درمان غیر جراحی را جهت بیماران زیر می توان انتخاب نمود:
۱) پارگی ناکامل رباط متقاطع قدامی بدون علائم ناپایداری
۲) پارگی کامل رباط متقاطع قدامی بدون علائم ناپایداری در ورزشهای سبک ( در صورتی که بیمار تمایلی به انجام ورزشهای سنگین نداشته باشد)
۳) افرادی که در زندگی فعالیت زیادی ندارند.
۴) دربچه ها که صفحه رشد آنها باز است (بعلت احتمال صدمه به صفحه رشد در اثر جراحی )

ممکن است راجع به درمان جراحی رباط متقاطع قدامی توضیح بیشتری بدهید؟

بیمارانی که تحت عمل جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی قرار می گیرند بین ۸۲ تا ۹۵ درصد شانس موفقیت دارند. در مورد ۸ درصد بیماران احتمال پارگی مجدد رباط بازسازی شده وجود دارد. هدف جراحی بازسازی ACL پیشگیری از ناپایداری زانو و برقراری عملکرد رباط پاره شده و ایجاد یک زانوی پایدار می باشد و به بیمار اجازه بازگشت به ورزش را خواهد داد.

قبل از عمل جراحی برای بازسازی ACL چند فاکتور را باید درنظرگرفت؟
بیمارانی که فعالیت شدید کاری یا ورزش دارند و در جریان کار یا ورزش حرکات چرخشی روی زانو یا چرخش بر روی یک پا را انجام می دهند کاندیدای خوبی جهت بازسازی لیگامان متقاطع قدامی می باشند. فاکتور تعیین کننده میزان فعالیت بیمار می باشد نه سن بیمار.
در مورد بچه ها که صفحه رشد باز می باشد بعلت آنکه جراحی می تواند باعث صدمه بر صفحه رشد گردد می توان انجام جراحی را تا زمان بسته شدن صفحه رشد به تأخیر انداخت.
بیمارانی که ناپایداری شدید در زانو دارند در خطر آرتروز و تغییرات ثانویه در زانو می باشند و باید جهت آنان بازسازی رباط زانو را انجام داد. ضایعات همراه با رباط متقاطع قدامی شایع می باشد حدود ۵۰ درصد بیماران دچار پارگی منیسک ، ۳۰ درصد صدمه غضروفی و ۳۰ درصد آنها ضایعات لیگامانهای جانبی یا کپسول مفصل را بهمراه خود دارند.

برای بازسازی لیگامان متقاطع قدامی چه نسوجی مناسب می باشد؟
برای بازسازی لیگامان متقاطع قدامی می توان از :
۱) ۳/۱ میانی تاندون کشکک ا (بین کشکک و برجستگی قسمت فوقانی ساق )
۲) تاندونهای همسترینگ (سِمی تاندینوزیست با یا بدون کراسیلیس)
۳) تاندون چهار سرران
۴) آلوگرافت (نسوج گرفته شده از اجساد انسانی ) استفاده کرد.

تکنیک جراحی معمولاً چگونه است؟
قبل از هرگونه در مان جراحی در مرحله حاد(بیش از سه هفته) بیمار باید یک دوره کامل فیزیوتراپی را انجام دهد. بیمارانی که زانوی متورم و محدودیت حرکت در هنگام بازسازی لیگامان متقاطع قدامی دارند مشکلات فراوانی جهت گرفتن محدوده حرکات زانو بعد از جراحی خواهند داشت. معمولاً این دوره بیش از سه هفته طول خواهد کشید. در صورتی که بیمار دچار صدمات لیگامانهای دیگری شده باشد استفاده از بریس برای کمک به ترمیم رباطهای پاره شده برای چندین هفته پیشنهاد میگردد.
در اطاق عمل بعد از بیهوشی عمومی یا موضعی معاینه کامل زیر بیهوشی جهت مشخص کردن ناپایداری های موجود زانو انجام خواهد شد.

ACL5

بعد از مشخص شدن پارگی لیگامان و ضایعات همراه با استفاده از دو برش چند میلی متری که بنام پرتال نامیده می شود آرتروسکوپ را وارد زانو نموده و اقدام به بررسی وضعیت داخل زانو می نمائیم. در صورت تائید پارگی ACL اقدام به برداشت گرافت ( نسوج مورد استفاده جهت بازسازی ) نموده و سپس آن با کمک آرتروسکوپ تراشیدن منیسک های پاره شده و یا غضروفهای شکسته و بقایای ACL و یاترسیم منیسک پاره شده صورت می گیرد.

ACL6شکل ۵ : نمای آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی پاره شده

بعد از آن اقدام به ایجاد دو تونل استخوانی در استخوان ران و ساق نموده و با استفاده از یک پین بلند که از تونل ساق و ران رد می شود اقدام به رد کردن گرافت (نسوج تهیه شده جهت بازسازی ACL ) نموده و با استفاده از ابزارهای موجود اقدام به ثابت کردن گرافت در ناحیه ران و ساق می نمائیم.قبل از تمام شدن عمل جراحی جراح اقدام با لمس کردن گرافت با کمک پروپ می نماید تا از خوب بودن کشش رباط بازسازی شده اطمینان کامل حاصل نماید.(شکل ۶)

ACL7شکل ۶ : نمای آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی بازسازی شده

عوارض این عمل جراحی چیست ؟

از عوارض احتمالی این عمل عفونت بعد از جراحی ، بی حسی ناحیه برداشت گرافت که می تواند بصورت موقت یا دائم باشد ، لخته شدنخون در وریدهای عمقی ساق، ناپایداری مجدد در اثر پارگی مجدد یا کشیدگی رباط بازسازی شده ، محدودیت حرکات زانو ، پاره شدن تاندون کشککی ( در صورتی که از ۳/۱ میانی تاندون پاتلا استفاده شده باشد) یا شکستگی استخوان کشکک ( در صورتی که از تاندون پاتلا یا چهار سر ران استفاده شده باشد) .

برنامه بازتوانی

فیزیوتراپی یک امرحیاتی در بازسازی لیگامان متقاطع قدامی می باشد.
ورزشهای بیمار بلافاصله بعد از جراحی شروع خواهد شد.
در دو هفته اول تمام تلاش بر روی تقویت عضله چهار سر ران و صاف کردن زانومتمرکز بوده و همزمان به کم کردن التهاب زانوکمک می نمائیم. معمولاً به استفاده از بریس و عصا جهت کم کردن وزن و فشار وارده به زانو نیز نیاز خواهیم داشت.
در صورتی که بیمار دامنه حرکت کامل داشته باشد و تمرینهای لازم جهت کنترل زانو را انجام دهد می تواند به ورزش باز گردد.

اشتراک در تلگرام

94 پاسخ
 1. هادي says:

  با سلام و تشكر از سايت خوبتون
  مدتي قبل من در بازي فوتبال زمين خوردم و دچار درد و تورم شديد در زانو شدم. بلافاصله به اورژانس رفتم و عكس گرفتم. عكس راديوگرافي شكستگي را نشون نداده و پزشك اورژانس به من گفت احتمالا دچار آسيب ليگامان صليبي شدم. دردم زياده و نميدونم به چه كسي مراجعه كنم و يا چكار كنم؟ ممنون ميشم من را راهنمايي كنيد.

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   با توضيحات شما سه احتمال وجود داره. شكستگي داخل مفصلي، آسيب بخش محيطي منيسك و آسيب رباط صليبي قدامي يا همون ACL. كه آسيب رباط صليبي براي شما محتمل تر است. در حال حاضر نياز به كار خاصي نداريد. فقط از عصاي زير بغل و يك آتل بلند زانو استفاده كنيد. سعي كنيد در حد تحمل بر روي زانوي خود وزن بگذاريد. در موارد آسيب ACL حتما بايد ضايعات همراه مانند آسيب MCL نيز توسط متخصص ارتوپد بررسي شوند. در اين مدت فيزيوتراپي و آب درماني مفيد خواهد بود.

   پاسخ
 2. mohammd says:

  سلام. من هفته گذشته در بازي بسكتبال دچار آسيب زانو شدم. به پزشكي مراجعه كردم و به من گفتن دچار پارگي رباط صليبي شدم و بايد هرچه سريعتر عمل كنم. و پزشك ديگري به من گفته كه بايد جراحي را به تعويق بندازم. شما كدام را پيشنهاد ميكنيد؟

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   براي داشتن يك عمل موفقيت آميز در رباط صليبي قدامي بهتر است عجله نكنيد و در فاز حاد آسيب براي عمل جراحي اقدام نكنيد. داشتم يك زانوي آرام و بدون درد براي يك دستيابي به نتيجه خوب بهتر و موثرتر است.

   پاسخ
 3. ali says:

  با سلام و احترام خدمت جناب آقاي دكتر اصلاني
  من دچار پارگي رباط صليبي هستم. مراجعه به چند پزشك اختلاف نظر بين اونها را به من نشون داد. در واقع انتقال رباط از قسمتهاي مختلف بدن باز هم من را سردرگم كرده. يك نفر به من گفت از از پشت پا رباط را برميداره و پزشك ديگري گفت از جلوي پا. كدام روش بهتره و چطوري ميتونم انتخاب كنم؟

  پاسخ
 4. mohammad.kh says:

  سلام.منم دچار این مشکل شدم.رباط صلیبی رباط جانبیم پاره شده علاوه بر این شکستگی و کوفتگی شدید ب همراه له شدن غضروف.کمترین اسیب زانوم مربوط ب مینیسک.واقعا سخته.سر در گمم و ناراحت و از پا افتاده.ارزو میکنم برای هیچ فردی در روی کره زمین مشکل زانو پیش نیاد.

  پاسخ
  • شیوا says:

   سلام من ۶۴ سال دارم حدود ۸ ماه پیش بعد از یک پیاده روی ،پای راستم پیچ خورد زمین نخوردم اما برای یک مدت درد خیلی خیلی شدیدی را تحمل کردم و پام را هر کاری میکردم صاف نمیشد و تمام مدت احساس میکردم که داره کشیدگی شدید و شایدم جدا شدن گوشت از استخوان را احساس میکردم.به دکتر اورتوپد مراجعه کردم و بعد از ام ار ای گفتن مینیسک داخلی پاره شده ،سه هفته بریس داشتم ده جلسه فیزیوتراپی و اصلا نتیجه نگرفتم در حال حاصر درد و کشیدگی زیر زانو ها دارم البته زانوی راست خیالی شدید تر است ..و بعد دکتر دیگری به منگفتن رباط صلیبی پاره شده البته نه بطور کامل ۱۵ جلسه فیزیوترپی مجدد رفتم و تغیری حس نمیکنم .لطفا بفرمایید مشگل من چطور حل میشود

   پاسخ
 5. مبین says:

  با سلام خیلی ممنونم از سایت مفید و جامعتون
  پسری 22 ساله هستم، دارای سابقه درفوتبال و وشوو. دو هفته پیش در بازی فوتسال به علت تغییر جهت ناگهانی و اینورژن پا احساس درد همراه با صدای کلیک داشتم. پزشک ارتوپد با توجه به MRI که دو روز پس از حادثه از زانو گرفتم تشخیص پارگی ACL را داشتند. غیر از لحظه ی حادثه تا کنون احساس دردی در زانو و تجربه خالی کردن هم نداشتم، اما به زانو استراحت دادم و جلسات فیزیوتراپی را شروع نمودم. تست آنتریور دارور خیلی مثبت نبود و لکسیتی زانو هم خفیف هست که پزشک ارتوپد گفتند که به علت التهاب داخل مفصلیه. راستش برام سواله که با وجود پارگی لیگامان چرا دردی حس نمی کنم با توجه به اینکه افرادی که پیش از این تجربه پارگی لیگامانی داشتند اظهار دارند که درد شدیدی رو حس می کردند و آیا ممکنه MRI خیلی قابل استناد نباشه؟ هرچند پزشکم معتقد بودند حتما درد داری و امکان نداره دردی حس نکنی و شدیدا توصیه به جراحی آرتروسکوپی دارند. ممنون میشم در این خصوص از نظرات جنابعالی مطلع بشم.
  باتشکر فراوان

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد پارگي ليگامان متقاطع قدامي معمولا درد و التهاب و تورم در روزها و هفته هاي بعد از پارگي وجود دارد و بعد از آن زانوي بيمار دردناك نبوده بلكه مي تواندحركات بدون درد و كامل داشته باشد. تنها اشكال اين بيماران خالي كردن واقعي زانو در دويدن ها و حركات چرخشي بر روي زانوي مبتلا مي باشد.
   با تشكر

   پاسخ
   • مبین says:

    جناب دکتر اصلانی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید برای پاسخ به سوالم، با آرزوی بهروزی برای شما.

    پاسخ
  • صنم says:

   سلام دوست عزیز،
   من هم شرایطم خیلی مشابه شماست.
   من در اسکی، پایم پیچ خورد البته صدای تق نشنیدم لحضه ی حادثه.
   من هم MRI ام، پارگی کامل ACL (رباط صلیبی قدامی) و پارگی موضعی در MCL (رباط صلیبی داخلی) ، آسیب به منیسک، ترک استخوان، جمع شدن مایع استخوانی در حفره پشت زانو و خونریزی داخلی را نشان میدهد. ولی فقط لحظه حادثه دچار درد شدید شدم. بعد از آن دردی ندارم. فقط دامنه حرکتیم به شدت محدود شد و زمان خم و راست کردن زانو دچار درد میشدم.
   البته 2 هفته بعد از حادثه، دو روزمتوالی ، در حالت بی حرکتی، دچار درد بودم ولی با استراحت بهتر شدم.
   شما چه کردید؟ جراحی کردید تا الان؟

   پاسخ
   • مبین says:

    سلام دوستم
    بنده عمل کردم، درحالی که تشخیص پارگی کامل لیگامان صلیبی داده شده بود ولی در حین عمل و آرتروسکپی پی پرده شد که پارگی لیگامان کامل نیست و به علاوه مینیسک شاخ خلفی دچار آسیب شده بود، به این منظور به بیان این مطلب اشاره کردم که بدونید تشخیص نهایی موقع عمل داده می شه، و با توجه به توضیحاتی که داده بودید شما هم حتماً به عمل نیاز دارید البته با تشخیص به پزشک.
    راجع به درد نداشتنتون هم باید بگم که متاسفانه درد نداشتن

    به ظاهر نشانه خوبیست، ولی با توجه به مطالعاتی که داشتم در این رابطه در همین وبسایت و وبسایت های مشابه،احساس درد نکردن شما می تونه به دلیل پاره بودن تقریبا کامل لیگامانتون باشه. چون دیگه از بین رفته و لیگامان احساسی نداره!
    با آرزوی بهبودی برای شما دوست عزیز.

    پاسخ
 6. N.S says:

  سلام جناب آقای دکتر اصلانی :
  من هم متاسفانه درگیر پارگی رباط های صلیبی قدامی (Tear ) شدم – ابتدا در سال ۹۱ که خیلی مراعات کردم (فیزیوتراپی، بریس، عدم انجام فعالیت های ورزشی)تا این که امسال (۹۴) فکر کردم خوب شدم وبه همین خاطر رفتم فوتبال بازی کردم و مجددا دچار پارگی مجدد این رباط شدم و این بار همراه با پارگی ناقص (Tear ) شاخ خلفی مینیسک مدیال نیز می باشد.
  فعلا مشغول درمان با توانبخشی (فیزیوتراپی) ، بریس ، برخی تست های مربوط به تقویت عضله چهارسرران هستم

  سوال: آیا می توانم عمل جراحی نکنم و با همین زانو ( پارگی Tearing رباط صلیبی قدامی و پارگی ناقص Tearing شاخ خلفی مینیسک مدیال ) بسازم
  الان سن بنده 49 سال است و فعالیت ورزشی ندارم
  ممنون میشوم پاسخ شما را داشته باشم

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد پارگي منيسك و رباط اگر زندگي عادي شما دچار دچار اختلال نمي شود شايد زياد ضرورت به درمان نباشد .اگر دچار خالي كردن زانو هستيد بهترين كار جراحي است.
   با تشكر

   پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد شما معمولا پارگي رباط متقاطع قدامي روش درماني غير جراحي ندارد و اگر بخواهيد كاري انجام دهيد حتما جراحي است.با توجه به سن 49 ساله شما ترجيح اينست كه اول با يك گرافي از نبود آرتروز پيشرفته در داخل زانو شما مطمن شويد و بعد جراحي زانو انجام شود.
   با سپاس

   پاسخ
 7. ح says:

  باسلام واقعا استفاده کردم چرا که 2ماه قبل با یه حرکت زانو صدا داد و دیگه نتونستم زانویم را کاملا خم کنم دکترها فقط غضروف ساز دادن و ضد التهاب بدون معاینه و آزمایش و حرکت در آب را یکی گفت. الان تبدیل شده به همونی که شما نوشته اید پارگی رباط قدامی – مینسیک داخلی ضایعات استخوانی در ران . موندم آیا بدون عمل درمان میشه مثل اولش بشه . هنگام راه رفتن درد است که باعث لنگیدنم شده. مصرف دارو لازم است؟ الان تورم روی زانو رفع شده با پماد و روغن. اثر کبودی کمی از یه ضربه روی ساق پایم هم هست. خواهشمندم بگویید چه کنم؟ خانمی 48 ساله هستم امیدوارم بدون عمل خوب بشه. در صورت لزوم جواب ام آر ای هم میفرستم

  پاسخ
 8. علی says:

  با سلام
  دیروز موقع بازی فوتبال ساحلی وقتی میخواستم با پای راستم بچرخم و شوت بزنم پای تکیه گاهم تو خاکا موند و نچرخید( چرخش از راست به چپ) همین موقع یه صدای تق از از زانوم اومد و درد شدیدی گرفت، بعد از دو سه دقیقه درد ساکت شد و تونستم به بازی ادامه بدم. الانم درد و تورم زیادی ندارم فقط موقع فشار جانبی به زانو کمی درد حس میکنم، زانوم سر جاش ثابته خالی نمیکنه و تو حرکت عقب و جلو هم مشکلی ندارم روز اول هم کامل جمع و صاف میشد اما الان بخاطر تورم کمی که داره کامل جمع نمیشه، به نظر شما احتمال پارگی رباط یا مینیسک وجود داره؟ یا به دلیل درد کمی که دارم و اینکه هنوز ۲۴ ساعت بیشتر از اتفاق نگذشته تورم عادیه و جای نگرانی نیست و با استراحت خوب میشه؟ متشکرم

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   به نظر مي آيد چند روز استراحت با عصا و بستن يك بريس بلند به زانوي شما و آب درماني ، رفتن به استخر و انجام حركات زانو در آب كمك كننده باشد. جهت بررسي بيشتر پيشنهاد مي شود MRI گرفته شود.

   پاسخ
 9. ایمان صادقی says:

  سلام
  من زانوم دچار پارگی کامل رباط صلیبی ACL شدم میخواستم بدونم بعد از عمل جراحی رباط صلیبی ACL چه زمانی طول میکشه که به فعالیت ورزشی خودم برگردم؟رشته ورزشی من فوتسال هست و میخوام هرچه سریع تر به فعالیت ورزشی برگردم

  پاسخ
 10. مهدی حبیبیان says:

  با سلام. من در جودو دچار آسیب زانو شدم و بعد از حدود 1 سال وزنه زدن acl رو جراحی کردم. الان حدود 1.5 سال از عمل میگذره.
  دوباره زانوم در ورزش آسیب دید ولی تورم نداره. فقط احساس خشکی در زانو رو دارم. درست مثل چند هفته از عمل گذشته بود.
  آیا دوباره دچار پارگی acl شدم؟

  پاسخ
 11. سینا says:

  با سلام‌و‌عرص خسته نباشید
  مدت ۱ هفته از عمل رباط قدامی صلیبی من میگذرد ولی نرمشها و تمریناتی که در این باره به تفکیک روزها و هفته ها انجام میشه اشاره ای نشده لطفا توصیح مختصر بفرمایید

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   پيشنهاد مي شود جهت انجام فيزيوتراپي و نرمش ها با توصيه پزشك تان به فيزيوتراپ مورد تاييد پزشك خود مراجعه نماييد چون با توجه به روش هاي جراحي مختلف و يافته هاي جراحي برنامه بازتواني بعد از عمل جراحي مي تواند متفاوت باشد.
   با تشكر

   پاسخ
 12. رضا says:

  سلام.اول تشکر میکنم بابت سایت خوبتون

  بنده 19ساله هستم و حدود 8 ماه پیش توی فوتسال رباط صلیبیم پاره شد(توی ام ار ای نوشته کمپلت یعنی کاملا پاره شده).همان ماه اول تمام ورزش ها و جلسات فیزیوتراپی رو انجام دادم و حدود 1 تا 1.5 ماه بعد از پارگی رباط تونستم کاملا راه برم.حدود 3ماه پیش هم تست کردم و دیدم میتونم دو زانو بشینم.عمل هم نکردم تا کنون.تنها ضعف من بعضی وقت ها خالی کردن خفیف زانوم هست ک معمولا دردش هم خیلی کمه.میخام بدونم چقدر زمان دارم تا عمل کنم و دوباره بتونم فوتبال یا ورزش های دیگه انجام بدم؟ورزش های وزن کم کردن قبلاز عمل چیه؟

  ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد زانوي شما معمولا بعد از پارگي رباط صليبي قدامي معمولا بعد از 4 تا 6 هفته علايم پارگي فروكش مي كند زانو كاملا خو و راست مي شود و مي توانيد به زندگي عادي برگرديد. تنها مشكلي كه ممكن است وجود داشته باشد خالي كردن زانو هنگام دويدن يا ورزش كردن مي باشد كه مي تواند باعث صدمات بعدي روي منيسك ها و غضروف مفصل باشد. به نظر مي آيد عمل كردن زودتر رباط صليبي بتواند از صدمات ثانويه به منيسك و غضروف مفصلي جلوگيري كند.
   با تشكر

   پاسخ
 13. سعیداروجلو says:

  باسلام خدمت شما..
  حدود 3سال پیش در فوتسال بر اثر فرود نادرست با یک پا دچار درد شدید و التهاب زانو شدم که پس از مراجعه به پزشک متخصص وMRI از زانو،دکتر تشخیص دادن ACLپاره،MCL پاره،و اسیب دیدگی منیسک.بعد از مراجعه به چند متخصص جراحی زانو،پیشنهاد کردن استخر وفیزیوتراپی .بعد از گذشت 3سال درد و مشکل در زانو احساس نمیکنم فقط در مواقعی که ورزش سنگین میکنم زانوم خالی میکنم.خیلی دوست دارم مثل سابق بتونم ورزش کنم.خواهش میکنم راهنمایی کنید.متشکرم از وقتی که میذارید.

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد شما بهترين اقدام عمل جراحي و بازسازي مجدد رباط صليبي مي باشد.
   با تشكر

   پاسخ
 14. امیرحسین says:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام خدمت شما دکتر اصلانی
  منم تو فوتبال دچار پیچ خوردگی شدم و منیسیک و رباطم به طور کامل پاره شدن زانوم دچار خونریزی داخلی شد دکتر ارتپد هم خونشو خالی کرد و 21 روز تو گچ بودم الانم دارم جلسات فیزیوتراپیمو میگذرونم سوال من از شما اینه که اگر 2 ماه دیگه عمل کنم اشکالی پیش میاد؟

  پاسخ
 15. سعید says:

  سلام من پارسال پامو عمل کردم ولی خوب نشدم کامل منو با لیزر عمل کردن فقط زانو خالی نمیشه دردایه دیگه همه هست مخصوصا سر زانوم بنظر شما من چیکار کنم دکتر معالجم میگه خوبه مشکلی نیست ولی من حتی نمیتونم بدوم

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   اگر درد جلوي زانو داريد به احتمال زياد مشكل از كشكك زانو است. فيزيوتراپي ، كم كردن فعاليت هاي خم كردن زانو و كم كردن فعاليت هاي بالا و پايين رفتن از پله ها توصيه مي شود.
   با تشكر

   پاسخ
 16. رضا شریف اصفهانی says:

  با سلام حدود 6 روز یش هنگام بازی فوتسال بعد از پریدن به بالا موقع فرود پام بد با زمین برخورد کرد و دچار درد در ناحیه زانو شدم و ت الان زانو متورم میباشد و بیشتر طرفین و پشت زانو درد داره وقتی راه میرم بهتره ولی وقتی ثابت میمونه موقع راه رفتن اذیت میشه میخواستم بدونم مشکل با استراحت حل میشود ؟

  پاسخ
  • دكتر حميد رضا اصلاني says:

   با سلام
   در مورد شما احتمال پارگي تاندون وجود دارد در حال حاضر پيشنهاد مي شود با دو عصا زير بغل بدون گذاشتن وزن بر روي پا مبتلا راه برويد همراه با يك بريس بلند پا كه زانو شما را بي حركت كند. فيزيوتراپي،آب درماني و ترجيحا گرفتن MRI پيشنهاد مي شود.
   با تشكر

   پاسخ
 17. سجاد صابری says:

  حدود 17روز جلو باموتور زمین خوردم میوتور رو پای چپم فشار اورد کاسه زانو چپم برگشت همون لحظه بلنشدن جا افتاد ولی بعدش درد وتورم شدید دارم هرجامیرم میگن شکستگی نداری ولی میتونه پاره گی رباط یا منیسک باشه زانوم تورم داره صاف میشه پام ولی جمع نمیتونه بشه صاف هم میشه سنگین میشه زانوم لطفا کمکم کنین باتشکر

  پاسخ
 18. سجاد صابری says:

  حدود 17روز جلو باموتور زمین خوردم میوتور رو پای چپم فشار اورد کاسه زانو چپم برگشت همون لحظه بلنشدن جا افتاد ولی بعدش درد وتورم شدید دارم هرجامیرم میگن شکستگی نداری ولی میتونه پاره گی رباط یا منیسک باشه زانوم تورم داره صاف میشه پام ولی جمع نمیتونه بشه صاف هم میشه سنگین میشه زانوم لطفا کمکم کنین باتشکر

  پاسخ
 19. سجادصابری says:

  با سلام.
  بنده حدود دوهفته قبل باموتور خوردم زمین طوربکه موتور روپا چپم قرار گرفت فشار زیادی رو پام قرار گرفت و زانوم برگشت کاسه زانوم بعداز چندقیقه نشستن خواستم بلند بشم برگشت حالت اولیه عکس گرفت دکتر گفت شکستگی نداری ولی زانوم تورم کرده صاف میشه ولی احساس سنگینی میکنه زانوم ولی جمع نمیشه میخواد جمع بشه بالای کاسه زانوم ورم میکنه نمیذاره زانوم جمع شه به هیچ وجه نمیتونم تکان بخورم راه اصلا لطفا کمک کنین ایا بافیزیوتراپی حل میشه یا جراحی لازم

  پاسخ
 20. سعید says:

  سلام
  من دوسال قبل در سانحه تصادف دچار در رفتگی زانو و پارگی چهار لیگامان و دو مینیسک شدم. مدت 5ماه فیکساتور حلقوی ( الیزاروف) به پام بسته بود. الان یک سال و چند ماهی هست که الیزاروف رو از پام برداشتن اما هنوز دامنه حرکتی پام کامل نیست، صاف شدنش عالیه ولی کاملا خم نمیشه و هنوز زانوم کمی متورم هست. اینم بگم که عمل ترمیم لیگامان به توصیه پزشکم انجام ندادم چون خودشون خوب شدن.
  البته نسبت به قبل خیلی بهتر شده ولی هنوز چند درجه تا خم شدن کامل مونده
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  پاسخ
  • دكتر حميدرضا اصلاني says:

   با سلام، در مورد زانوي شما اولويت اول با كامل شدن محدوده حركتي زانوي شماست.در صورتيكه ناپايداري زانوي شما كه ناشي از پارگي ليگامانهاي شما مي باشد نياز به بازسازي خواهد داشت.

   پاسخ
 21. اردشيرعليزاده says:

  سلام جناب دكتر من ٤٦ ساله درحين فوتبال زانوي پاي راستم پيچ خورد وصداي تق داد يكروز بعد پزشك با معاينه پا را گچ گرفت چون تا بعدازنه روز درداوليه را داشتم پزشك ديگري با عكس ام ار اي مراجعه و گچ را باز زانوبند تجويز كرد از روي عكس و بدون معاينه تشخيص پارگي جزيي تشخيص دادن با اماده شدن گزارش ام ار اي كه نشون ميداد پارگي بيشتر acl,وپارگي درجه سه مينيسك كه دكتر بامعاينه پا گفتن فقط پارگي مينيسك داريد و بايد ارترسكوپي بشويد ميخواستم بدانم ايا ام ار اي احتمال اشتباه وجود دارد دوم اينكه چرا با گذشت ٢٥ روز نميتوانم خوب راه برم زانوم قسمت داخلي از انتهاي ران كه به زانو متصل است سنگيني ميكنه و قسمت داخلي زانو جايي كه خم وراست ميشه درد احساس دارم و حركت به چپ يا راست زانو نيز درد دارم

  پاسخ
 22. محمد says:

  سلام
  حدود دو ماه قبل از عید در مسابقه والیبال رباط ACL زانوم پاره شد . بعد از فیزیوتراپی زانوم بهتر و صاف شد. الان زانوم به حالت عادی خود برگشته و خالی هم نمی کند.البته هنوز ورزش نکرده ام.
  آیانیاز به عمل باوجود عادی بودن زانو لازم است؟
  حداکثرتا چه زمانی بعد آسیب دیدگی فرصت برای عمل هست؟
  باتشکر

  پاسخ
 23. حسین احمدی says:

  سلام من دو هفته پیش حین ورزش جودو رباط ACLام پاره شد به پزشک مراجعه کردم گفتند که احتمالا با فیزیوتراپی و استخر حل میشه ولی اگر بخواهم ورزش رو ادامه بدم به عمل جراحی احتیاج دارم در ضمن هفده سالمه و صفحه رشدم بازه و ممکنه حین جراحی اسیب ببینه لطفا اگرمیشه راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دكتر اصلاني says:

   با سلام
   در مورد شما كه دو هفته از پارگي رباط مي گذرد، بهترين كار فيزيوتراپي و آب درماني دراستخر مي باشد. اما متاسفانه رباط ACL كه پاره شده حتما نياز به جراحي داردو حدود 6 الي 8 هفته بعد از پارگي مي توان اقدام به جراحي كرد. در ضمن در صورتيكه موهاي ناحيه زير بغل شما شروع به رشد كرده باشد مي توان بدون هيچ گونه نگراني مانند يك فرد بالغ انجام داد.

   پاسخ
 24. kazem saiadi says:

  با سلام و عرض خسته نباشید حدود دو هفته پیش زانوی پای راستم در ورزش کشتی پیچید بلافاصله گچ گرفتم میخاستم ببینم با توجه به جواب ام آر آی زیر مشکل زانوم جدی هست؟ آیا میتونم به ورزش با شدت قبلی برگردم؟ باید چیکار کنم ؟ لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  Right Knee Joint MRI:

  Medial and lateral menisci have normal shape and signal intensities.

  There is subtle increased T2W & TRIM SI of ACL suspicious for sprain.

  PCL , MCL , LCL and patellar tendon appear normal.

  Visualized bones and muscles have normal signal intensities.

  There is extra-articular edema and moderate knee joint effusion

  پاسخ
 25. رضا says:

  با عرض سلام خدمت جناب دکتر اصلانی
  من حدود 1 ماه و 20 روز پیش با تشخیص پارگی کامل Acl و نسبی Mcl در MRI عمل کردم.همیشه ورزش حرفه ای میکردم و قبل از عمل رنج حرکت زانوم کامل بود و حتی میتونستم آروم بدوم و مشکل و درد نداشتم و فقط در بعضی جهات و چرخشها مشکل داشتم. بعد از عمل بعد از 7-8 جلسه فیزیوتراپی دامنه حرکت زانوم کامل شد و میتونم حتی دو زانو بشینم ولی از هفته اول و دوم بعد از عمل یک مشکل پیدا کردم و اینه که وقتی از حالت پای صاف و باز میخوام پامو خم کنم در زانوم احساس درگیری و خشکی میکنم که بتدریج به قفل کردن رسیده و گاهی در راه رفتن با درگیر شدن و صدای "تق" همراه میشه و درد لحظه ای میگیره. علتش چیه؟

  پاسخ
 26. Amirhossein says:

  سلام خدمت شما
  من در فوتبال دچار پارگی مینسک و رباط صلیبی شده ام البته مینیسک رو عمل کردیم و خوب شد
  پیش یک دکتر رفتم گفت رباط صلیبی رو عمل میکنم و دکتر دیگری گفت بهتره الآن عمل نکنی چون صفحه رشد پات بسته نشده و ممکنه پات کوتاه بلند بشه
  سنم15
  الان چه کار کنم آیا درمانی قیر عمل داره ؟
  در ضمن دکتر گفت %80 از رباطت پاره شده
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  پاسخ
 27. Amirhossein says:

  سلام خدمت شما
  من در فوتبال دچار پارگی مینسک و رباط صلیبی شده ام البته مینیسک رو عمل کردیم و خوب شد
  پیش یک دکتر رفتم گفت رباط صلیبی رو عمل میکنم و دکتر دیگری گفت بهتره الآن عمل نکنی چون صفحه رشد پات بسته نشده و ممکنه پات کوتاه بلند بشه
  سنم15
  الان چه کار کنم آیا درمانی قیر عمل داره ؟
  در ضمن دکتر گفت %80 از رباطت پاره شده
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  پاسخ
 28. مهدی says:

  سلام.آقای دکتر من میخوام عمل رباط صلیبی انجام بدم ولی میگن بعد عمل خیلی درد داری. خیلی شدیده راستش ترسیدم.راس میگن

  پاسخ
 29. محسن says:

  سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما..بنده در تاریخ ۹۵/۸/۶ داخل بازی فوتسال ضربه ای نه چندان محکم به کنار زانوی چپم قسمت خارجی زانویم داشتم..یعنی یکی از بازیکنان با کف پا به اشتباه به کنار زانوی (چپ) من ضربه زد قسمت بیرونیه زانو..همون لحظه اول درد بسیار زیاد داشتم و انگار برق به زانوی من برق وصل کرده بودن..ولی ۵ دقیقه بعد دردش ساکت شد و چندان دردی نداشتم(درد خفیف) میتونستم راه برم ولی دقیقا از همون روز زانوی من خالی میکنه و به سمت راست منحرف میشه و همون موقع یه درد خفیفی احساس میکنم..تا الان پیش ۳ تا متخصص رفتم که هر کدوم سه نظر متفاوت دادن..اولی بدون این که با زانوی من دست بزنه گفت رباط پاره کردی برو ام آر آی بگیر..دومی گفت ام آر ای نمیخواد عکس معمولی بگیر ، که عکس گرفتم و نشون دادم گفت استخون ها کاملا سالمه، تشخیص من پارگی مینیسکه برو اتل کن..دکتر سومی رفتم که همه از کارش تعریف میکردن ، زانوی من را با دو دست با بالا و پایین و چپ و راست محکم معاینه کرد و گفت ضربه به عضلات کنار پا بوده و عضلات چهار سر ران برای کاهش فشار و درد شل میشود و زانو خالی میکنه و وقتی ازش پرسیدم پارگی مینیسک و رباط نباشه خندید وگفت اگر پارگی رباط و مینیسک بود درد زیادی داشتی و تون راه رفتن نداشتی و زانوت آب جمع میکرد و تورم بسیار شدیدی داشتی ، و برای من زانو بند و کرم موضعی و ناپروکسن تجویز کرد و گفت با کاهش تورم خود به خود خوب میشه باید دو هفته صبر کنی ..میخواستم از خدمت شما بپرسم با این سه تشخیص من چکار کنم ..خیلی میترسم که این خالی کردن زانو تا اخر برام بمونه و دیگه نتونم بازی کنم ..شغل من همینه و باید بتونم فوتسال بازی کنم..در حال حاضر تورم داره زانوم ولی خیلی نیست و شدت نداره واحساس درد هم خیلی خیلی کم دارم و استخوان ها داخل عکس سالم بودن …اقای دکتر تو رو خدا بهترین راهنمایی را بفرمایید..ممنون از وقتی که میگذارید

  پاسخ
 30. مهدی says:

  دوستانی که رباط صلیبی عمل کردن آیا عملش سخته من میخوام عمل کنم اما دلشوره دارم درودها بگید

  پاسخ
  • محمدرضا says:

   سلام نه منم دکتر اصلانی عمل کرد فقط یک ماه و نیم نباید پاتو زمین بذاری سختیش فقط همینه

   پاسخ
 31. محمدرضا says:

  با سلام وعرض ادب خدمت دکتر اصلانی
  بنده مورخ ۴ مهر ۹۵ توسط شما مورد جراحی acl قرار گرفتم. امروز ناگهان پای عمل شده ام سور خورد و پشت زانویم درد شدیدی احساس کردم. می خواستم ببینم امکان داره از محلی که گرافت برداشته شده دچار پارگی شده باشم یا فقط درد بخاطر ضعف عضله است؟
  ممنون

  پاسخ
 32. امیر says:

  سلام.بچه‌هایی که عمل رباط انجام دادن بعد عمل درد شدیدی نداشتن من به خاطر این موضوع جنگ اعصاب دارم آخه کلا با درد میونم خوب نیست .تر خدا راهنمایی کنین.عملش سخته یا راحته

  پاسخ
 33. رضا شیاسی says:

  سلام من حدود۱۵ماه عمل رباطaclو مینیکس انجام دادم ولی هنوز پام ناپایداری داره و وقتی ستون میکنم پام ویبره میخوره و یه حالت جابجایی داره و بعدش درد میگیره…mri هم گرفتم رباط مشکل نداره فقط مینیکس اسیب جزیی دیده…ارتوپد و فیزیوتراپا هم میگن رباطت شل شده…حرکات تعادلی و وزنه هم تو این مدت زیاد انجام دادم ولی هنوز ب جواب نرسیدم و مشکلم

  پاسخ
 34. امیر says:

  سلام.بچه‌هایی که عمل رباط انجام دادن بعد عمل درد شدیدی نداشتن من به خاطر این موضوع جنگ اعصاب دارم آخه کلا با درد میونم خوب نیست .تر خدا راهنمایی کنین.عملش سخته یا راحته….

  پاسخ
 35. فرزاد says:

  با سلام ،منم تو فوتبال زانوم پیچ خورده ۳ماه بعد عمل کردم اما رباطی که برام گذاشتن از تاندونای بدنم نبود خلاصه ۶ماهه که عمل کردم ۲۰ جلسه آب درمانی داشتم فقطاصلا برام فیزیوتراپی ننوشتن فقط ورزش دادن الآن زانوم وقتی خموراست میشه صدا میده صبح ها ام که راه میرم اولش صدا میده خواهش میکنم آقای دکتر بگیین چیکار کنم؟

  پاسخ
 36. f.a.love9323@gmail.com says:

  با سلام اقای دکتر
  همسرم ۲۵ روز پیش ب دلایلی دچار اسیب دیدگی زانو شد که پس از عکس برداری شکستگی نداشت و اتل بندی شد حدود یک هفته بعد چون زانو خالی میکرد دکتر گفت گچ بگیره تا دوهفته خوب میشه با ز خوب نشد ب طوری ک زانو خم و راست میشه فقط پشت زانو یعنی قسمت خم زانو درد می کنه و هنگام راه رفتن گاهی زانو خالی می کنه .ما حدو د بیست روز دیگه وقت عروسی گرفتیم .حیرونیم… نظر شما چیست ایا اسیب دیدگیش در حد عمله ؟ممنون میشم جواب بدید خیلی نگرانم

  پاسخ
 37. میثم says:

  با سلام آقای دکتر
  حدودا دوسال قبل حین بازی فوتبال دچار آسیب دیدگی از ناحیه زانو شدم پارگی رباط تشخیص پزشک بود ولی بعد از مدتی که به پا استراحت دادم کم کم بهتر شد تا اینکه مجددا در بازی دچار آسیب دیدگی شدم . الان درد هر دو طرف زانو . ورم بالای کشکک و درد زیر کشکک دارم و به سختی قادر به راست کردن زانو هستم. تشخیص حضرتعالی ازمیزان و شدت آسیب دیدگی و اندامهای اسیب دیده چه می باشد؟ نگرانی من آسیب دیدن همزمان چندین رباط یا منیسک و غضروف می باشد و اینکه میتوانم روزی فعالیت های ورزشی خودم رو از سر بگیرم
  با تشکر

  پاسخ
 38. سيد مهدي معصومي says:

  با سلام خدمت جناب دکتر اصلانی
  من در بازی فوتبال زانوم دچار آسیب شد ، تورم کرد اما نه به مقدار خیلی زیاد ، روی پام نمیتونستم وایسم ، به این دلیل که زانوم به سمت داخل پا حرکت میکرد . دکتر با دیدن پام گفت رباط داخلی پات مشکل داره و رباط صلیبی قدامی هم تا حدودی مشکل داره ولی میزانش نباید زیاد باشه و از نصف کمتره . بیست و یک روز پای من توی گچ بود ، بعد از باز کردن گچ و فیزیوتراپی بدون و گذشت حدود سه ماه از زمان حادثه نه تورمی دارم و نه خالی کردن زانو . اما سمت داخل زانوم گاهی اوقات با لمس کردن و یا دویدن درد میگیره . با دیدن ام آر آی دکتر گفت رباط داخلی خوب شده ،، اما به دلیل بودن مائع در أطراف زانو دقیق در مورد رباط صلیبی قدامی و مینیسک نتونستن نظر بدهند . اما با گذشت حدود سه ماه هنوز نه میتونم به توپ ضربه بزنم با داخل پا و نه میتونم بدوم .
  اگه بنده رو راهنمایی کنید ممنون میشم
  آیا ممکن هست ایراد از مینیسک باشه ؟
  آیا ممکن هست نیاز به عمل باشه ؟
  با سپاس

  پاسخ
 39. علی فاتحی says:

  سلام من ۲۶ سالمه و الان با حرف پزشک رباط صلیبی ACL پاره شده…زانوم طی این ۴ ماه که بعد از MRI گفته شد خیلی شدید خالی میکنه جوریکه یکبار از روی پله ها افتادم و دست چپم شکست و یکبار هم در حین دویدن آهسته خالی کرد و دست راستم موند زیر بدنم و انگشتام آسیب دید و خود زانو هم ضربه خورد جوریکه فکر میکردم حسابی داره خون میاد از زانوم و یه درد خاصی داشت ولی بلند شدم دیدم حتی شلوارم هم پاره نشده…آیا میشه از درد و شدت خالی کردن تشخیص داد که رباط دیگه ای هم پاره شده یا خیر؟

  پاسخ
 40. علی فاتحی says:

  سلام
  میخواستم بدونم آیا میشه با ارسال فایل CD ام آر ای تشخیص پارگی رباط صلیبی ACL و PCL رو انجام بدین؟
  که بعد از تشخیص بتونم برای عمل جراحی اقدام کنم؟

  با تشکر ، فاتحی

  پاسخ
 41. سید معید says:

  با عرض سلام و خسته نباشید.زانوی سمت چپ من در اثر پیچ خوردگی رباط های aclوmcl آن پاره شده و مغز استخوان زانوم هم تورم یا همون التهاب داره..و زانوم ناپایدار است..همراه با درد و تورم..
  الان ۱۵ روزه که در خاته هستم…نوبت عمل دهی بیمارستان های دولتی هم که زیره ۳ماه نوبت نمیدن…اگر میشود راهنمایی کنید

  پاسخ
 42. محمد باقر سرداری says:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  تقریبا ۶ ماه پیش در فوتبال صدمه زانو دیدم و بعد از mri دکتر نظر به پارگی رباط و مینیکس دادن و باید عمل بشه بعد از ۶ ماه من عمل انجام دادم چند روزی تو خونه در حال استراحت هستم از روز عمل زانوم باد کرده بود و تا این ۱۰روز که در حال استراحت هستم بادش کم نشده و اون قسمتی که پایین زانو چند بخیه خورده بود کبود شده و جلوی ساق پام هم دست میزنم درد میکنه لطفا راهنمایی فرمایید مزید تشکر

  پاسخ
 43. فاطمه says:

  جناب آقای دکتر سلام
  بنده ۴۷ سال سن دارم وبعلت قفل شدن زانو قادر به حرکت نبودم و پس از ام آر آی دکتر گفت دچار پارگی پنجاه درصد رباط قدامی شدم ومینسک زانو آسیب دیده و پیچ خوردگی قوزک شدم که ده روز استراحت و یک نوع ورزش برای تقویت ران و فیزیوتراپی دادند آیا این درمان شما صلاح میدانید ودر آینده بدتر نمیشوم احتیاج به عمل جراحی ندارم

  پاسخ
 44. امیر says:

  با سلام و احترام فراوان خدمت شما متخخص محترم
  من ۲۸ سالمه و ۶ روز پیش به صورت تفننی کمی فوتبال بازی کردم . چندین شوت محکم زدم که پایم به طرف جلو خیلی پرتاب شد همون لحظه کمی احساس درد کردم ولی شدید نبود . بعد از بازی هم حدود یک ساعتی پیاده روی کردم بدون هیچ احساس دردی . به منزل که بازگشتم بعد از یک ساعت
  احساس درد در پشت و عمق زانو و سمت مینیسک خارجی به هنگام باز کردن کامل زانو داشتم .
  هیچ گونه تورم و کبودی در زانوندارم . فقط کمی احساس گرفتکی و سنگینی مفصل زانو . مشکلی با خم شدن زانو و انداختن وزنم روی زانو ندارم . فقط در هنگام راست کردن کامل زانو درد دارم و نمی توانم وزنم را روی زانوی راست شده تحمل کنم . هیچ گونه دردی هم در مینیسک داخلی ندارم.
  به نظر شما پارگی خفیف در رباط صلیبی قدامی است یا پارگی مینیسک خارجی ؟ چه اقدام درمانی انجام دهم؟
  از توجه و نوع دوستی شما متشکرم .

  پاسخ
 45. بهمن says:

  باسلام خدمت دکتراصلانی شوهرم سه ماه پیش در اثر خوردن زمین دچار پارگی کامل رباط صلیبی شده و ورزش خاصی هم نمیکنه درد زانو ش الان خوب شده آیا حتماباید عمل کنه ؟؟تا چه زمان فرصت دارهاگر بخواد عمل کنه

  پاسخ
 46. مصطفی says:

  باسلام خدمت آقای دکتر اصلانی من خردادماه سال جاری رباط صلیبی پای راستمو بازسازی کردم ولی بعداز عمل متاسفانه نتونستم ورزشهای لازم برای تقویت پامو انجام بدم بعداز ۳ماه متوجه شدم زانوم مثل قبل هستش و تغییری نکرده البته هنوز پام خیلی ضعیفه میخواستم بدونم امکان پارگی مجدد رباط بدون درد و خونریزی وجود داره؟ یا اینکه لق بودن زانوم بخاطر ضعف عضلاتمه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  پاسخ
 47. سجاد says:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید

  یه سوالی داشتم اگر میشه لطف کنید جواب بدید
  من حدود ۶ سال پیش تو فوتبال یکی منو زد و زانوم پیچ خورد احساس کردم زانوم جدا شد
  بعد پام باد کرد دامنه حرکتیم خیلی کم شد تا دو هفته کشید تا بادش بخوابه
  پیش دکتر ورزشی رفتم گفتش که چیزی نیست ورزش کردم دردشم تموم شد
  بعد دوباره رفتم فوتبال دیگه کامل احساس کردم که دیگه پام داره جدا میشه
  ۶ سال میگذره چند روز پیش تو یه بیمارستان رفتم MRI گرفتم جوابش اومده نوشته هیچ مشکلی نیست
  البته دستگاه بیمارستان دولتی قدیمی بود چون یکی از دوستانم اونجا پرستاره
  آقای دکتر بگید من چیکار کنم طناب میزنم ورزش میکنم زانو درد میگیرم و احساس پیچ خوردگی میکنم
  هیچ راحی نداره بفهمم که واقعا آسیب دیده یا نه؟؟؟؟

  پاسخ
 48. محمد عباسی 23 تبریز says:

  سلام و خسته نباشید خدمت دکتر اصلانی
  من حدود دوماه پیش تو بازی فوتبال دراثر تغییر مسیر ناگهانی و چرخش زانو خوردم زمین دردم درحدی بود که دیگه نتونستم ادامه بدم بعد دو هفته رفتم ام ار ای گرفتم نشست pd بر این بود که: بیشتر فیبرهای رباط صلیبی قدامی از ناحیه انتهایی بصورت افقی پاره شده است/ دکتر هم گفت که برو اگه ناپایداری کم بود نیازی به عمل نیست حتی فیزیوتراپی هم ننوشت برام، بعد گذشت دوماه من هنوزم وقتی راه میرم لنگ میزنم میخواستم بدونم اگه پارگی ناقص داشته باشم رباطم ترمیم میشه یا نه و نظر شما رو هم بدونم چیکار باید بکنم؟

  پاسخ
 49. هادی says:

  سلام به همه وعرض تبریک سال نو من هادی هستم ۳۲سال سن دارم سه سال پیش عمل Aclانجام دادم و سال پیش عمل آرتروسکوپی الان مدت سه سال هستش از درد زانو رنج میبرم لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
 50. نويد says:

  سلام دکتر اصلانی
  خسته نباشید، من ٣٢ ساله هستم و روز ١٨ اسفند از ارتفاع افتادم و متاسفانه زانوم دچار مصدومیت شد، در ابتدا دکتر شکستگی تشخیص نداد ولی به اصرار خودم ام ار ای گرفتم که مشخص شد پارگی و بعد هم در سی تی شکستگی تشخیص داده شد، اون جور که من از حرف دکترها برداشت کردم و با سرچی که انجام دادم متوجه شدم که دچار کندگی لیگمان از ریشه شدم، میخواستم بدونم آیا امکان این هست بدون عمل کردن اوضاعم بهتر بشه؟البته متاسفانه مصادف شد با تعطیلات نوروز و سوال بعدیم اینه که شکستگی و کنده شدن خطری نداره برام؟

  پاسخ
 51. محمد علی says:

  سلام من الان ۴ ساله که رباط صلیبی و و مینیسک پاره رنج میبرم و زانوی کاملا ناپایدار و به اصطلاح عامه لقی دارم اما به خاطر موضوعی جراحی نکردم و تا سال دیگه هم باید صبر کنم به خاطر موضوعی که مد نظر دارم . همچنین حالا ورزش میکنم و هنگام ورزش از دو زانو بند محکم که میله فلزی داره استفاده میکنم می خواستم ببینم ۱- اصلا این ورزش مضره ؟ و ۲-صلا با این همه وقفه که افتاده قابلیت درمان وجود داره یا خیر ؟ممنون میشم اگه پاسختون را برا م به ایمیلم بفرستید.

  پاسخ
 52. حمزه says:

  با سلام
  من حدود سه ماه پیش حین انجام بازی فوتسال تعادلمو از دست دادم و با پای چپ که پای تکیه گاه م بود خودمو گرفتم و پامو بالا آوردم طرف توپ ی جوری پام پیچ خورد وافتادم زمین
  و درد زیادی در ناحیه زیر مفصل زانوم احساس کردم اومدم بیرون یه کم ماساژش دادم ودوباره رفتم تو بازی که پام قفل شد و دیگه نتونستم بازی کنم
  اون شب خدا میدونه چجوریه خوابیدم درد کل استخوان و داخل پام از مفصل زانو تا انگشتای پام
  و الان بعد هشتاد روز تقریبا هنوز نمیتونم پامو از زانوم خوب صاف کنم ی جوریه انگاری گرفته س
  وقتی هم راه میرم میلنگم
  من ۲۶ سالمه تورو خدا جواب بدین

  پاسخ
 53. محمد says:

  سلام آقای دکتر.اقای دکتر من پارگی رباط صلیبی داشتم بعداز ام آر آی مشخص شد پارگی کامل دارم.۱۰ جلسه فیزیوتراپی رفتم و بعدش عمل کردم رباطم رو.حالا بعد از ۴۰روز پس از گذشت عمل باز هم پای من خالی میکنه آیا باز پاره شده یا فعلا چون نگرفته تا چن ماهی خالی خواهد کرد.خیلی ممنون میشم پاسخ بدید.

  پاسخ
 54. erfanasheg says:

  با سلام و خسته نباشید خدمت دکتر بزرگوار…
  من پارگی رباط acl دارم…امکا هر ۴-۵ ماه یکبار خالی کردن زانو دارم….خیلی کم اذیت میکنه….آروم هم میتونم بدوم بدون اینکه خالی کردن زانو داشته باشم….اما acl من بطور کامل پاره شده..به نظرتون عمل بکنم خوبه یا بمونه؟ چون میترسم که در آینده آرتروز بگیرم….با تشکر

  پاسخ
 55. یوسف سرداری صومعه دل says:

  با سلام

  اول از همه متشکرم از از سایت خوبتان و از اینکه به همه دوستان با حوصله جواب دادید.

  من حدودا یک ماه پیش در بازی فوتبال پای چشم پیچ خورد و یه درد شدیدی در کشکک زانوی پایم احساس کردم و تا رسیدم خونه دردش شدیدتر شد و فرداش که از خواب بیدار شدم . دیدم متورم شده و بعد از گذشت یکماه هنوز نمی توانم به درستی راه بروم و می لنگم .

  ضمنا من ام آی آر هم رفته ام و به سه تا دکتر متخصص نیز مراجعه کرده ام . یکی میگه رباط پاره شده و مینیسک هم نصفه پاره – دومی میگه فقط آسیب دیده هست بعد از دو ماه استراحت خوب میشود – یکی میگه باید هرچه سریعتر عمل کنی ، نظر جنابعالی در این مورد چیه . در صورت نیاز میتونم جواب ام آی آر نیز ایمیل کنم

  با تشکر

  پاسخ
 56. الهه says:

  با سلام و خسته نباشید خدمت دکتر بزرگوار
  من ٢۴ سالم هست حدوداً شش ماه پیش برای اولین بار زانوم در فوتسال آسیب دید ام آر آی گرفتم پزشک ارتوپد فرمودند که در ام آر آی پارگی نشان میده ولی به نظر من کشیدگی هست برام ١٠ جلسه فیزیوتراپی نوشتند من ٧ جلسه فیزیوتراپی کردم و احساس بهبودی کامل داشتم اما زمانی که شوت زدم دوباره همون آسیب رو تجربه کردم دوباره پیش دکتر ارتوپد رفتم پس از معاینه گفت که آسیب به مینیسکم وارد شده و دوباره برام فیزیو تراپی نوشتند بعد از آن من ده جلسه فیزوتراپی رفتم و به مدت سه ماه بدنسازی کار کردم و عضلات چهارسرم رو قوی کردم و یک ام آر آی جدید انداختم که در اون پارگی خفیف ACL بدون خطر از سر بالا مینیسک داخلی پارگی کم و مینیسک خارجی سالم الان احساس بهبودی میکنم زانوم تا به حال خالی نکرده زانوم کاملا صاف میشه فقط دو زانو کامل نمیتونم بشینم روزی نیم ساعت میدوم تا به حال احساس درد نداشتم میخواستم بدونم میتونم تمرینات فوتسال رو شروع کنم یا برای برگشتن نیاز به عمل هست ؟

  پاسخ
 57. محمد says:

  سلام.
  من توی ۲۵ سالگی در جودو زانوم آسیب دید و بعد از MRI فهمیدم که دچار پارگی رباط ACL شدم و نوشته بود که احتمال پارگی کامل هست (هر چند به نظرم ناقص هست).
  تا یه مدت بعدش هم با همون رباط و بستن زانو بند ادامه دادم ورزش رو و هیچوقت پام خالی نمی کرد هر چند نمی تونستم کامل خم کنم و اگر بهش فشار میومد درد داشت.
  الان ورزش نمی کنم و توی این دو سال که گذشته مشکلی نداشتم و زانوم خالی نکرده اما فقط نگران این هستم که در سنین بالا دچار مشکل جدی بشم و لازم به عمل تعویض مفصل بشم و دودل هستم که آیا عمل کنم یا اینکه باهاش بسازم .
  ممنون میشم پاسخ بدید چون پیش چندتا دکتر رفتم و الان سردرگم هستم

  پاسخ
 58. محمد says:

  باسلام واقعا خسته نباشید آقای دکتر
  من حدود ۷ماه پیش در بازی فوتبال احساس پیچ خوردگی در زانوم شدم
  واز اون روز به بعد خالی کردن پارو احساس کردم
  بدلیل وظع مالی ضعیف نتونستم دکتر برم تا دیروز یعنی بعد ۷ ماه
  mri گرفتم رفتم پیش دکتر ارتوپد
  وبعد از دیدن عکس ونگاه کردن زانو گفت که مینیسک ورباط پاره کردی وباید عمل کنی

  خب چند تا سوال داشتم
  ۱٫ به دلیل طولانی شدن زمان بیماری من حتما باید عمل کنم؟
  ۲٫هنگام عمل های رباط از بیهوشی استفاده میشود ؟
  ۳٫هنگام عمل احساس درد میکنم یا خیر (چون اولین بارمه میخوام عمل کنم)
  خیلی ممنون میشم پاسخ من رو بدید وممنون راهی برای ارتباط با بیمارها گذاشتید
  باتشکر

  پاسخ
 59. مهدی says:

  سلام
  زانوی من چهار هفته هست آسیب دیده و ام ار ای میگه رباط aclتقریبا پاره هست و هم مینیسک داخلی و هم خارجی پارگی دارن و دکتر فیزیو تراپی نوشته ولی ۱۹ جلسه رفتم زانوم کامل صاف نمیشه دکتر هم ده جلسه جدید نوشته و میگه تا صاف نشه جراحی نمیشه زانوم تورم هم داره

  خواهش میکنم راهنماییم کنید واقعا استرس دارم

  پاسخ
 60. علیرضا says:

  با سلام خسته نباشی اقای دکتر حدود دو ماه پیش زانویه من داخل باشگا ب طرف داخل حالت ضربه زدن کشیده شد و کشیدگی پیدا کرد رباط بیرونی زانوم کشیده شد و روش استراحت کردم و فیزیوتراپی و پنج جلسه لیزر درمانی هم شدم تا الان خوب شده فقط ی درد کوچیک دارم ک اونم ب زمان حل میشه وقتی عکس ام ار ای بردم پیش دکتر قبل فیزیوتراپی همون موقع گفتن رباط صلیبی جولویی زانوت پارگی خفیف یک سوم یا کمتر داره دردی ندارم تورمی ندارم خالی نمیکنه زانوم از انجایی ک ورزشم سنگینه کیوکشین کار میکنم ب طور حرفه ای دکتر ترسی تو دل من انداخت ک پارگیت بیشتر میشه جواب دروستی ب من ندادن ک من برگردم ب تمریناتم چون زحمت کشیدم تا ب اینجا رسیدم خواهش میکنم راهنمایی کنین خودش ترمیم میشه نیاز ب استراحت داره مشکلی نیس برم سر تمریناتم

  پاسخ
 61. مسعود says:

  سلام
  حدود دو سال پیش در ورزش فوتبال دچار پارگی ACL و PCL و و مینیسک شدم و سال پیش یعنی حدود ۸ ماه پیش پامو عمل کردم
  از همون ابتدا بزرگترین مشکل من درد در پشت زانو بود که به حالت تیر کشیدن میباشد و بسیار شدید چند بارم پیش دکتری که عمل کردده رفتم و پس از معاینه گفتن رباط و مینیسک سالمه و ناپایدار نیست ولی هنوز همون مشکلو دارم
  میخواستم اینجا مطرح کنم تا مشکلم بر طرف بشه
  ممنون ازشما

  پاسخ
 62. بابایی says:

  سلام من حدودا ده پانزده سال پیش زمانی که خودتون در ایلام بودید زانوم دچار آسیب شد و متورم . بعد مایع داخل زانو رو خارج کردید از اون زمان به بعد به علت مشکلات مالی نتونستم به جای مراجعه کنم برای درمان تا حالا که با این سایت اشنا شدم ممنونم کمکم کنید مشکلات زانوم حل بشه
  چون هر چند یکبار زانوم خالی میکنه و دوباره متورم میشه

  پاسخ
 63. علیرض says:

  درود بر شما آقای دکتر
  من۲هفته پیش در حین مسابقه کشتی زانویم آسیب دید دیروز mri گرفتم ودر ریپورتش نوشته شده partial tearing,ولی دکترم گفت کامل پاره شده وباید عمل کنیالان نظر شمارو هم میخواستم بدونم،کلن درد ندارم ولی پام کامل باز و بسته نمیشه و احساس ناپایداری دارم توش،در موقع آسیب هم فقط کمی باد کرده بود

  پاسخ
 64. محمد حسین ملانوری says:

  با سلام
  آقای دکتر حدود ۳ هفته پیش در فوتسال دچار پیچ خوردگی زانو شدم بعد از عکس ام ار ای دکتر گفت رباط acl کاملا پاره شده فیزیوتراپی رو شروع کردم الان در حالت عادی تا ۹۰ درجه میتونم خم کنم و دردی ندارم ولی بیشترش خم کردنش باعث درد شدید میشه وقتی هم پا رو صاف میکنم کاملا صاف نمیشه با وزنه گذاشتن روی زانو صاف میشه ولی دوباره بر میگرده به اون حالت الان میخواستم بدونم این درد که باعث میشه نزاره زانو رو کامل خم کنم چطوری تسکینش بدم

  پاسخ
 65. نسیم says:

  سلام
  من دچار پارگی کامل رباط صلیبی شدم و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم بعدازعمل چه مدت پام توی آتل میمونه؟ و چند مدت طول میکشه تا به شرایط اولیه برگردم؟

  پاسخ
 66. saeed says:

  سلام آقای دکتر
  من ۴۵ روز پیش دچار پارگی تقریبا کامل رباط صلیبی قدامی،بدون ایجاد آسیب به سایر رباط ها و مینیسک ها شدم.
  پزشک علاوه بر فیزیوتراپی و تجویز قرص،تشخیص نیاز به جراحی رو به چند ماه بعد موکول کرد.
  ولی چیزی که نگرانم کرد اینه که طبق نظر پزشک چه عمل لازم بشه و چه لازم نشه، در سنین بالا صد در صد دچار آرتروز خواهم شد.
  می خواستم بدونم همینطوره؟
  ضمنا من ۳۰ سال سن دارم.

  پاسخ
 67. سیدمصطفی حسینی says:

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتون
  MRI زانوی راست من پارگی خفیف رباط ACL ازنوع درجه ۲ نشان میده پزشک متخصص عمل جراحی رو لازم ندید ولی بعد از ۲۰ جلسه فیزیوتراپی و لیزردرمانی تغییر چندانی مشاهده نشد
  به نظرتون فیزیوتراپی رو ادامه یا آرتروسکوپی لازمه؟
  خوشبختانه زانوی من کامل خم میشه و صاف هم میشه

  پاسخ
 68. Roz says:

  سلام ،با عرض ادب و احترام.من رباط پام(لیگمان مچ پام) گفتن پاره شده و ترومای شدیدی ب پام وارد شده و مدت شش روز گچ گرفت دکتر بعد زمین خوردم و گفتن باید دوباره گچ بگیرن که ی دلیل شرایط نمیتونستم و از مچ بند استفاده کردم و امروز دوباره زمین خوردم و سه بار ب شدت پام از بالا خورد ب زمین و الان با مصرف مسکن و زدن امپول بازم بشدت درد دارم،احتمالش هست دوباره پارگی اتفاق بیفته؟خیلی درد دارم و نگرانم

  پاسخ
 69. فروغ says:

  با عرض سلام و روز بخیر
  من ٢٩سال سن دارم و خانم هستم سه ماه و نیم پیش تصادف خیلی شدیدی کردم،در این تصادف استخوان زیر زانوی من شکست و ربط صلیبی قدامی و خلفی آسیب شدید دید که چون تصادف من در کشور لوکزامبورگ اتفاق افتاد برای اینکه بتوانند من را به آلمان جایی که خودم در آن زندگی میکنم اتقال دهند نزدیک به سه هفته طول کشید و پای من در فیکساتور ماند برای یه هفته بعد در آلمان پای مرا عمل کردن برای شکستگی پلاتین گذاشتن و رباط صلیبی قدامی راعمل کردن و رباصلیبی خلفی را عمل نکردن و مینیکس را تقویت کردن بعد از عمل نزدیک به دو ماه اجازه حرکت دادن پا رو به من ندادن الان من پایم را ۶٠ پایم راخم میکنم و حتی به کمک تک عصا راه میروم ولی پایم ٩٠ درجه خم نمیشود فیزیو تراپم حر کاری میکند و موقع راه رفتن مچ پا و روی پا و قسمت زانو ورم میکند و در د میگیرد وقتی روی تخت مینشینم خوب میشود رگهای روی سطح پام احساس انفجار بهشون دست میدهد،دکتر گفته است اگر راه رفتنت مشکلی نداشته باشد رباط صلیبی خلفی را عمل نمیکنیم،من باید چه کار کنم که زانویم ٩٠ درجه خم شود؟ سوال دیگری هم دارم استخوان ترقوه هم عمل کردم بعد از گذشت سه ماه هنوز در قیمت شانه درد شدیدی حس میکنم علتش چیست؟ممنون و سپاس گذارم از راهنماییتان

  پاسخ
 70. علی فرهانی says:

  وقت بخیر،آقای دکتر بنده، ام آرآی از دوتا زانوم گرفتم ،نتیجه پارگی کامل رباط ACL و MM دوتا پام بود.
  ۱_آیا امکان دارد بعد از مدتی خوب بشن؟
  ۲_آیا امکان دارد تشخیص ام آر آی اشتباه باشد؟
  با تشکر

  پاسخ
 71. رسول شالی بر says:

  سلام. خسته نباشید،، اقای دکتربنده ۳۰سال دارم ورباط pclوaclومینیسک داخلی پاره شده وتونوبت عمل هستم،،میخاستم بدونم بابیمه تامین اجتماعی عادی، چقدهزینه داره دربیمارستان دولتی،، ویامطب خودتون،، ممنون میشم راهنماییم کنید،،

  پاسخ
 72. علی زنگیشه says:

  سلام
  حدود بیست سال پیش توی بازی فوتبال افتادم و زانوم تا چند روز متورم بود ودرد داشت وبعد از اون یکی د وبار دردویدن و یا پریدن از ارتفاع زیاد زیر زانوم خالی میکرد و بعد از ان با رعایت کردن هیچ مشکلی نداشتم و حتی درد نداشتم ولی بضا زانوم صدا میداد وچند بار دکتر رفتم می گفتند مشکلی نداری ولی تازگی حدود یک ماه پیاده روی آرام داشتم و بعد از آن زانوم درد داشت وبه دکتر رفتم گفتن رباط صلیبی پای چپ پاره شده است و ام آرای گرفتم و نتیجه به صورت زیر است لطفا نتیجه آن را برای بنده تشریح فرمایید وبنده را برای درمان راهنمایی کنید
  there is a little fluid in the joint space
  the pcl ,cll are okay
  there is tear of acl and phlm

  پاسخ
 73. Hossein says:

  سلام آقای دکتر اصلانی من ۲۳ سالمه ۲ سال پیش acl زانوی چپم پاره شد و عمل کردم الان خوبه ولی خیلی زمان بر بودالانم زانوی راستم دچار پارگی نیمه acl شده الان هیچ دردی ندارم فقط نمیتونم فعالیت ورزشی با پا داشته باشم خالی کردن دارم ب نظر شما باید عمل کنم یا با قوی کردن چهارسر وهمیسترینگ خالی نمیکنه یا اینکه اگه عمل نکنم ب رباطای دیگم آسیب میرسه ؟ممنون میشم.

  پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *