شکستگی تیبیا

دکتر سید محمد قریشی – متخصص ارتوپدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

به قسمت فوقانی استخوان درشت نی ساق ( تیبیا پلاتوی تیبیا می گویند که در ارتباط با کوندیل های استخوان ران ( فمور) و منیسک های زانو است . پلاتو تیبیا یکی از نواحی بسیار مهم جهت تحمل وزن بدن می باشد .
پلاتو از دو کوندیل در قسمت داخلی و خارجی و یک ناحیه بین کندیلار تشکیل می شود .

plato-tibial-fracture
شکستگی های پلاتوی تیبیا بسته به نوع آسیب می توانند صرفاً منحصر به استخوان درشت نی باشند و یا می توانند همراه با آسیب به بافت های نرم مجاور ( مثل منیسک و لیگامان ها ) باشد . شکستگی پلاتو %۱ شکستگی ها را شامل می شود ، که شایع ترین سن بروز آن ۴۰ – ۳۰ سال در مردان و ۷۰ – ۶۰ سال در زنان می باشد و بطور متوسط حدود نیمی از شکستگی ها در سن بالا ۵۰ سال اتفاق می افتد. این نوع شکستگی می تواند با انرژی ناچیز ( در زنان مسن که استخوان استئوپروتیک دارند ) و یا با انرژی زیاد در جوانان ایجاد شود . علائم شکستگی پلاتو شامل تورم زانو، ناتوانی در وزن گذاشتن روی پا ، بهم ریختگی فرم زانو ، درد و … باشد .

شایعترین مکانیسم ایجاد این نوع شکستگی تصادفات با وسایل موتوری می باشد . هر چند سقوط از ارتفاع ، ضربه مستقیم و …. می توانند عامل این نوع شکستگی باشند . تقسیم بندی این نوع شکستگی به شیوه های مختلفی انجام می شود که در رایج ترین آن ( تقسیم بندی شاتسگر ) تقسیم بندی بر اساس پاترن و آناتومی شکستگی انجام می شود .
تشخیص این نوع شکستگی بوسیله گرافی ساده صورت می گیرد و با سی تی اسکن می توانند آناتومی و پاترن شکستگی را بطور دقیق تر نشان دهد و در انتخاب شیوه جراحی کمک کنند . همچنین MRI در نشان دادن آسیب های بافت نرم همراه ( لیگامان و منیسک ) کمک کننده است .

Fractured leg in osteoporosis, X-ray

تصویر رادیوگرافی شکستگی ساق در اثر پوکی استخوان

درمان این نوع شکستگی بر اساس پایداری مفصل ، میزان بر هم ریختگی سطح مفصل ، میزان جابجایی شکستگی ، میزان آسیب بافت های نرم ، میزان آسیب عروقی عصبی همزمان و … صورت می گیرد .
بطور کلی دو شیوه درمان ( درمان جراحی و غیر جراحی ) وجود دارد . که در شیوه های جراحی ممکن است به کمک پیچ و پلاک … شکستگی را فیکس کنند و در شیوه های غیر جراحی معمولا، به کمک گچ گیری و پرهیز از وزن گذاری روی اندام شکسته ، درمان صورت می گیرد .

اشتراک در تلگرام