دیسکویید منیسک

دکتر حمید پدرام – دارای بورد تخصصی ارتوپدی و متخصص طب ورزشی

دیسکویید منیسک یک شکل غیرطبیعی منیسک های زانو است که بیشتر از حالت نرمال در معرض آسیب و پارگی میباشد .هرچند بعضی از افراد با منیسک دیسکویید ممکن است در طول حیات هیچگونه مشکلی نداشته باشند ولی در اکثر موارد مخصوصا در سن کودکی علایم و مشکلات آن بروز می کند.

آناتومی

منیسک ها تکه ای غضروفی به شکل گوه بوده و به صورت ضربه گیر بین استخوان ران و ساق عمل کرده و از غضروف مفصل محافظت نموده و خم و راست کردن زانو را تسهیل می کنند.
هر زانو دو منیسک دارد که در سمت داخل و خارج مفصل زانو قرارگرفته و به همین نام نامیده می شوند (داخلی و خارجی) مینیسک ها حالت هلالی داشته و توسط رباط مخصوص به استخوان تیبیا (درشت نی ) وصل شده تا در داخل زانو آزاد نبوده استحکام و ثبات داشته باشند ضمنا خون رسانی قسمتی از مینیسک ها توسط همین رباط انجام میشود.

discoid-meniscusمنیسک دیسکویید به شکل نیمه هلال یا هلال ماه کامل است .

bbb%۱ تا ۵% مردم منیسک خارجی به شکل دیسکویید دارند در ۲۰% آنها دو طرفه است . این حالت در منیسک داخلی خیلی کمتر است . سه نوع دیسکویید داریم .
۱-ناقص که کمی ضخیم و پهن تر از حالت نرمال است.
۲-کامل که تمام سطح مفصلی قسمت خارجی زانو را می پوشاند.

ccccc

۳-نوع پرتحرک در این حالت لیگامان مخصوص چسبندگی منیسک به استخوان درشت نی وجود ندارد. در این حالت حتی منیسک های نرمال هم ممکن است به داخل مفصل لغزیده و سبب درد و قفل شدن زانو شده و ایجاد صدای پوپ بکنند.

صدمات وپارگی های منیسک دیسکویید
منیسک دیسکویید خیلی بیشتر در معرض اسیب دیدگی است ضخامت و شکل غیر طبیعی ان باعث میشود که بیشتر در مفصل گیر افتاده و پاره شود اگر رباط مخصوص منیسک ها وجود نداشته باشد این آسیب بیشتر میشود. درصورت پاره شدن بخاطر عدم خون رسانی مناسب ترمیم ان مشکل است.

علت دیسکویید
هیچکس دلیل دیسکویید شدن منیسک ها را نمی داند.اما بعضی از صاحب نظران اتصال غیرطبیعی لیگامانی و کشیده شدن غیرطبیعی منیسک ها در طول رشد(بعد از تولد) را علت آن می دانند.
حرکات پیچشی زانو باعث آسیب مینیسک دیسکویید می شود اما بدون پارگی هم علایم پوپ قفل شدن در این نوع منیسک ها داریم.
علایم
۱-درد
۲-خشکی و یا تورم زانو
۳-قفل شدن زانو و صدای پوپ
۴-احساس خالی کردن زانو
۵-عدم توانایی در راست کردن کامل زانو
معاینه
بعد از گرفتن شرح حال در حالی که زانوی بیمار را همراه با چرخش از حالت خم به حالت صاف در می آوریم صدای پوپ شنیده یا حس می شود گاهی تکه ای از مینیسک به صورت توده برجسته زیر پوست دیده میشود.
تصویر برداری

۱-رادیوگرافی ساده که بیشتر برای دیدن آسیب های دیگر زانو است ولی در این بیماران افزایش فضای مفصلی در خارج و لترال زانو دیده می شود.

ddd
۲- MRI
ام ار ای
شکل پارگی را نشان می دهد.
نوع ریسبرگ را که در حالت حرکت دیده می شود نشان نمی دهد .
نیاز به بیهوشی دارد.
گاهی حالت دیسکویید شانسی پیدا و تشخیص داده میشود .

eeeefffff

درمان
اگر مینیسک دیسکویید بدون علامت باشد درمان لازم ندارد.
در صورت ایجاد درد و علایم ناراحت کننده نیاز به جراحی دارد. که یا به صورت ناقص برداشته و یا ترمیم کرده و یا کامل بر داشته میشود (نوع ریسبرگ) و درمان باز پروری و فیزیوتراپی شروع میشود.

اشتراک در تلگرام