نوشته های مدیر سایت

آسیب های چند لیگامانی در زانو

دکتر فیروز مددی- متخصص ارتوپدی،فوق تخصص ارتوپدی اطفال   زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن می باشد به طوری که تمامی وزن بدن از طریق این مفصل تحمل می گردد. زانو یک مفصل لولایی است و دارای لیگامان های متعددی است که این لیگامان ها مسؤول نگهداری پایداری زانو، جلوگیری از حرکت قدامی و جانبی […]

اشتراک در تلگرام