دکتر سید کاظم چابک

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی