academy-slider-1
پیشرفت ارتوپدی در دهه های اخیر بسیار سریع بوده است كه با تولید علم به صورت برگزاری كنفرانس های علمی،چاپ مقالات،تهیه ی ویدیوهای آموزشی و باز نشر كتب علمی تخصصی محقق شده است. در سالهای اخیر،كیفیت كنگره های ایرانی در سطح كنگره های بین المللی بوده است كه توسط اساتید ایرانی و به زبان فارسی ارائه شده است. هدف این سایت ارائه طیف كاملی از اطلاعات فوق به صورت ویدیو، مقالات، خلاصه مقالات داخلی و خارجی آن هم به شكل طبقه بندی شده، جهت استفاده بهتر عزیران ارتوپد می باشد. آكادمی ارتوپدی سایت زانو، به منظور تحقق اهداف علمی، ارائه ی جدیدترین مقالات و مطالب مرتبط با ارتوپدی به ویژه زانو و همچنین تبادل و نشر افكار و اندیشه های بدیع از شما پزشكان واساتید محترم، صاحبنظران، دانش پژوهان و دانشجویان دعوت می نماید تا مقالات و دستاوردهای ارزشمند علمی خود را جهت اشتراك با همكاران به سایت ارسال نمایید.
academy-slider-2

دسترسی به کتب تخصصی

دسترسی به مقالات تخصصی

دسترسی به ویدئوهای تخصصی

دسترسی به کتب تخصصی

دسترسی به مقالات تخصصی

دسترسی به ویدئوهای تخصصی

academy-slider-4

دسترسی به کتب تخصصی

دسترسی به مقالات تخصصی

دسترسی به ویدئوهای تخصصی

academy-slider-5

دسترسی به کتب تخصصی

دسترسی به مقالات تخصصی

دسترسی به ویدئوهای تخصصی

academy-slider-7

دسترسی به کتب تخصصی

دسترسی به مقالات تخصصی

دسترسی به ویدئوهای تخصصی