کیست منیسک

دکتر حسین فراهینی – جراح استخوان و مفاصل، فوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکوپی

 

اتیولوژی:
کیست منیسک ناشایع بوده و حدود 1.5% از اختلالات منیسک را شامل میشود که در منیسک لترال (10-3) برابر شایعتر از منیسک مدیال میباشد.
در مورد علت ایجاد کیست منیسک تئوری های مختلفی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از:
1-تروما و ایجاد خونریزی و له شدگی بافت منیسک و ایجاد تغییرات موکوئید ثانویه به آن
2-دژنراسیون وابسته به سن ناشی از نکروز لوکال و ایجاد کیست
3-گسترش و تهاجم سلولهای سینویال به منیسک که با ترشح موسین باعث ایجاد کیست میشوند
4-ورود مایع سینویال به منیسک دراثر پارگیهای میکروسکوپیک یا ماکروسکوپیک ان
آنالیز بیوشیمیایی مایع درون کیست شباهت ان را به مایع سینوویال زانو تائید می کند.در تقریبا 100% موارد بین ایجاد کیست و شرایط پاتولوزیک زمینه ای منیسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که شایعترین یافته همراه پارگی در بخشهای محیطی 3/1 میانی منیسک لترال است.

علایم بالینی:
در صورتی که منیسک لترال درگیر باشد معمولا در قدام رباط LCL وسر فیبولا و کمی نیز پروکسیمال تر تورم یا توده ای کیست مانند وجود دارد که چند حفره ای بوده و از مایع شفاف و زلاتینی پر شده اند.در صورت بزرگتر شدن با اکستند شدن زانو برجسته شده وبا فلکسیون از برجستگی ان کاسته شده یا محو می شوند و به Pasini Sign معروف است.
درد شایعترین یافته بالینی است که با فعالیت تشدید می شود.اگر با پارگی زمینه ای منیسک همراه باشد علایم کلاسیک پارگی منیسک (popping,giving way,snapping) نیز وجود دارد.کیستهای بزرگ درمان نشده با خردگی غضروف کندیل لترال و ایجاد حفره بزرگ که در رادیوگرافی و نیز جراحی مشهود است مشخص میشوند.

a5کیست منسیک به همراه پارگی ابلیک منیسک لترال

درمان:
درمان مناسب در اغلب موارد جراحی است ولی اقدامات غیر جراحی مانند مصرف دارو های ضد التهاب و تزریق موضعی کورتن به طور موقت باعث حذف علایم میشود.درمان انتخابی منیسککتومی پارشیل و دکمپرس کردن کیست در مفصل است.ولی اگر در حین منیسککتومی دکمپرسون کیست ایجاد نشود میتوان به صورت پرکوتانئوس اقدام به اسپیراسون کیست کرد و اکسیزیون به روش باز نیاز نمی باشد.

اشتراک در تلگرام